සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD052-31
ආදේශක මගින් නිවන් දැකිය හැකිද?
හැම අවස්ථාවක්ම යම් කිසි ඉරියව්වක ගතකරන හෙයින් ඇලෙන ගැටෙන අවස්ථාවක් එන විට තමා තමාගේ ඉරියව්වට හිත යොමු කිරීමේන් ඒ අනුව හිත නිවනට යොමු කර ගැනිමට සලස්වා ගන්නා හැටි පහදා දෙන්න.
26:39
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව