සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD052-25
විඤ්ඤාණ විග්‍රහය.
තිංනං සංගති පස්සෝ කියන තැන තියෙන විඤ්ඤාණයේ පංච උපාදානස්කන්දයේ අවසානයේ තියෙන විඤ්ඤාණයත් එකමද?
15:20
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව