සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD052-22
අස්මීමානය සක්කාය දෘෂ්ඨිය විග්‍රහය.
අස්මීමානය සක්කාය දෘෂ්ඨිය විග්‍රහකර දෙන්න.
1:03:04
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (43 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව