සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD052-17
නිදිමති ගතිය නැති කිරිමට.
1.භාවනා කරන අවස්ථාවේදි නිදි මත ගතිය ඇතිවේ.මේ සදහා උපදේශයක් ලබා දෙන්න.
2.භාවනා කරන විවිධ අවස්ථාවල බධාද ඇතිවේ.
43:30
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (30 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව