සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD052-16
අබ්‍රහ්ම චරියාව විග්‍රහය.
අබ්‍රහ්ම චරියා වේරමනි සික්කාපදන් සමාදියාමි විග්‍රහය.
04:50
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව