සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD052-12
සන්තුෂ්ටිය විග්‍රහය.
අරරෝගයා පරමා ලාබා සන්තුෂ්ටි පරමං පරමං ධනං මෙහි සන්තුෂ්ටි යන වචනය පහදා දෙන්න. බුදුධහමේ සන්තුෂ්ටිය කුමක්ද?
14:33
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව