සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD052-07
පූජාවේදි හේවිසි හඩ ඇසීම.
2009 12 31වන දින පුන්‍ය අනුමොදන් කරන වේලාවේදි මට හේවිසි ශබ්ද පූජාවක් ඇසුනි.එය මට පමනක් ඇසීමට හේතුව කුමක්ද යන්න මට ප්‍රශ්නයක්.මෙය පහදාදෙන්න.
05:09
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව