සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD052-06
පිං දිය යුතු අයුරු.
ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව විට පිං ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තුව සිටින ඥාතින්ට පිං ලැවෙන බව දනි.ඒ කුසල් මදි නම් අටපිරිකර සහිත දාන පිරිනැමීමෙන් පවතින දුක් සහගත තත්වයෙන් ඔවුන් මුදවා ගැනිමට හැකි නොවේද?
09:59
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව