සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD051-34
ඉච්චත්වයට පත්වීම නොහොත් වැරදි වැටහීම.
විදර්ශනා කර හිත සමාධියට ආවිට අනිච්චතාවය ඉච්චතාවය පැමිණේ. සංඥා වේදයිත නිරෝධයෙන් ඉච්චතාවයට පත්වන අයුරු දැනගන්නේ කෙසේද?
22:04
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (20 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව