සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD051-32
දුක්ඛතා විග්‍රහය
දුක්ඛ දුක්ඛතා , විපරිණාම දුක්ඛතා , සංඛාර දුක්ඛතා ධර්මානුකූලව පහදා දෙන්න .
13:18
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව