සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD051-27
අභිධර්ම ප්‍රශ්නයක්.
චක්ඛු ඉන්ංද්‍රියෙන් ගන්නා රූප අරමුණු ගැන පටිච්ච වන හැටි පටිච්ච නොවන හැටි සං උපදවන්නේ නැහැ නේද ? නමුත් ඒ මොහොතේ චිත්ත වීථි හරහා මනෝ ,ධම්මෝ ,මනෝ විඤ්ඤාණ ධාතුව අනුව සංයෝග වෙමින් චක්ඛු ඉන්ද්‍රිය ගත රූප අරමුණු ගැනීමත් සිදු වෙනවා නේද?එය දැනගැනීම් මාත්‍රයක් පමණි.එතැනදී රාග , ද්වේශ , මෝහ කෙලෙස් නැති බව අවබෝධ වෙනවා. ඒ සදහා පිළිතුරක් දෙන්න.
14:42
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (13 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව