සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD051-23
සෝවාන් පුද්ගලයකුගේ අතහැරෙන ප්‍රමානය.
සෝවාන් පුද්ගලයෙකුගේ කාමරාග පටිඝ අනුශය ප්‍රමාණය පහදා දෙන්න.
22:52
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව