සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD051-21
පෝයදිනට සහ ගිහිගෙයිදී වැඩිය යුතු සීලය.
පොහොය දාට සමාදම් වන ශීලය පැහැදිලි කරදෙන්න. ගිහි ජීවිතයේ ගතකරන ශීලය පැහැදිලි කරදෙන්න.නිවන් දකින ආකාරය පැහැදිලි කරදෙන්න.
1:12:03
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව