සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD051-20
දැන සහ දැක ප්‍රහානය කිරීම.
දැන ප්‍රහාණය කලයුතු දේ මොනවද ?
දැක ප්‍රහාණය කලයුතු දේ මොනවද ?
දැක ප්‍රහාණය කරන මාර්ගය කුමක්ද ?
03:57
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (4 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව