සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD051-16
එතරවීමට පලමු හබල විසිකිරීම.
කර්මස්ථාන වැඩීමට ඇති උනන්දුව අඩුවී ගොස්ය. එයද ගොඩනැගෙන හේතු ඵලයක් බව මොහොතින් මොහොත ගෙවී ගොස් වැනසෙන අදහස ඇතිවේ. මෙය විස්තර කර දෙන්න.
04:43
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (4 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව