සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD051-12
මනස පිලිබදව.
පංචෙන්ද්රිය සමග මනස ක්‍රියා කරන අයුරු පැහැදිලි කර දෙන්න.
26:11
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව