සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD051-09
විපාක ස්කන්ධය සහ උපාදානස්කන්ධය
ඇසින් රූප දකින විට රූප , වේදනා , සංඥා , සංඛාර , විඤ්ඤාණ ඇති වනවා නේද ? ඒ දැකීම ඒ මොහොතේම නිරුද්ධ වෙනවා දැකීම හරිද ? දකින රූපය නිරුද්ධ වීම නොදකිනා විට එම අරමුණු උපාදානය කරගනිමින් මනසින් භාර ගැනීමෙන් ද්වා දසාකාර පටිච්චසමුප්පාදය උපදිනවා නේද ? එකෙහි උදය වැය බලන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.
17:45
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව