සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD051-05
අයින් කල යුතු දෙය
සංඛාර ස්කන්ධය හා විඤ්ඤාණ ස්කන්ධය උපාදාන නොකළහොත් ගොඩනැගීමක් තිබේද?
05:35
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (5 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව