සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD049-45
ආර්ය මාර්ගයට පිවිසෙන ආකාරය.
මුලින්ම ආර්ය මාර්ගයට පිවිසීමට බලාපොරොත්තු වන අයකු පටන් ගත යුත්තේ කෙසේද? ඒ සදහා භාවනා කිරීම අවශයද?
02:49
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව