සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD049-43
නුවන ඥාන ප්‍රඥාව යනු.
නුවන ඥාන ප්‍රඥාව පහදා දෙන්න.
02:35
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව