සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD049-42
බුදු පහන දැල්විය යුතු දිශාව.
නිවසක් තුල ඇති බුදු මැදුරට පහනක් දැල්වීමේදී එය දැල්විය යුතු නිස්චිත දිශාවක් තිබේද?
10:31
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව