සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD049-40
පංච ඉංද්‍රිය ලෝක තුනට උපාදාන වන ආකාරය.
කාම භවය රූප භවය අරූප භවය විස්තර කිරීමේදි ඇස කන රූප ලෝකයටත් නාසය දිව කය කාම ලෝකයටත් හිත අරූප ලෝකයටත්වැටෙන බව සදහන්වේ. එය විස්තර කර පහදා දෙන්න.
12:01
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව