සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD049-37
මරනයට පත්වන ආකාරය.
ආයුකෂය මරන, කර්මකෂය මරන, උපච්චේද මරන, උබයක්ක මරන මෙවැනි මරනයකදි නැවත ඉපදෙන ආකාරය පහදා දෙන්න.
15:01
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව