සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD049-34
අභිජ්ජා ව්‍යාපාද විස්තරය.
දස අකුසල් වල සදහන් වන අභිජ්ජා ව්‍යාපාද පැහැදිලි කර දෙන්න.
07:27
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව