සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD049-29
මනෝ විඤ්ඤාණය සහ පංචද්වාර විඤ්ඤාණ අතර වෙනස.
පංචස්කන්ධයේ ඇති විඤ්ඤාණය හා චක්ඛු විඤ්ඤාණ සෝත විඤ්ඤාණ.... අතර ඇති සම්බන්දය පහදා දෙන්න.
23:59
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව