සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD049-28
චිත්තක්ෂණයක පටිච්චසමුප්පාද ධර්ම හතර.
සැගවුනු බොදුමග පොතෙහි 267 පිටුවේ තිබෙන එක් එක් චිත්තක්ෂනයක තිබෙන පටිච්චසමුප්පාද ධර්ම හතර.
16:56
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (15 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව