සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD049-27
භාවනාවට පෙර මෝරා ගත යුතු ධර්ම විග්‍රහය.
1.බුදුන් වහන්සේට උපස්ථාන කරමින් සිටි මේඝිය හාමුදුරුවෝ භාවනා කරමින් නිවන් අවබෝද කර ගැනිමට ගංගාවක් අසල අඔ වනයකට වැඩම ‍කොට සිත එක් තැන් කර ගැනිමට බැරිවුනා. සමාධි ගත වීමට බැරිවුනා.බුදුන් වහන්සේ මේඝිය හාමුදුරුවන්ට භාවනා කිරිමට පෙර කරුනු පහක් මෝරා ගත යුතු බව දේශනා කලා.කල්යාන මිත්‍රතාව සීලය සග්ග කථා ආර්ය ප්‍රඥාව වීර්ය ප්‍රඥාව යන මේවා මේරිය යුතුයි දේශනා කලා. මෙහි මෝරනවා යනු කුමක්ද?
2.දස කථා යන්න පැහැදිලි කර දෙන්න.
14:02
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව