සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD049-25
සබ්බේ ධම්මා අනත්තාතී සහ මග ඵල සම්බන්ධය.
අනත්ථ ධර්ම සහ අත්ථ අනත්ථ තෝරා ගැනීම.
21:53
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (20 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව