සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD049-24
කාම චන්දය සහ කාම රාගය.
කාම චන්ද නීවරනය පෙෘර්ශත්වයට අබිමායනයට කැලලකි බාදාවකි. පැහැදිලි කර දෙන්න.
03:53
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව