සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD049-18
සම්පස්ස විග්‍රහය.
සම්පස්සයෙහි නොබැදෙමි. සම්පස්සජා වේදනාවෙහි නොබැදෙමි. පහදාදෙන්න.
12:33
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව