සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD049-17
භාවනාවේදී ඇතිවන ආබාද ගැන.
භාවනාවේදී මගේ ඔලුව දෙපස සහ බෙල්ලේ පිඩුපස තදින් හිරවීමක් සිදුවිය.සුසුම් හැරිමේන් සහ බෙල්ල කැරකවීමෙන් මේ ගතිය මද වේලාවක් මග හැරි තිබී ස්වල්ප වේලාවකින් නැවතත් හිර වෙනවා මෙය මග හරවාගන්න කුමක් කල යුතුද?
18:39
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව