සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD049-14
භාවනාවට ගුරුවරයකු අවශ්‍යද?
ගුරුවරයකු නැතිව විදර්ශනා භාවනාව තමාටම වැඩිය හැකිද?
05:59
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව