සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD049-11
ප්‍රාකෘත භාෂාව ගැන.
ප්‍රාකෘත භාෂාව, සිංහල භාෂාව, පාලි භාෂාව, සංස්කෘත භාෂාව යනාදී භාෂා වලින් අද බුද්ධ භාෂිතය පවතී. ඇතැම් තැන්වල බුද්ධ භාෂාව මාගදී භාෂාවෙන් දේශනා කල බව දැක්වේ. සිව්පිලිසිඹියා ඥාණ උත්තමයින්ට පහල වන හැගීම් භාෂාව හා ඉහත භාෂාව අතර දක්නට ලැබෙන ලක්ෂන පිලිබදව පැහැදිලි කරදෙන්න.
43:08
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
ප්‍රාකෘත
පටිසම්භිදා ඥානය
නිරුක්ති
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (39 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව