සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD049-09
හේගු ඵල දීමට එදිනෙදා සිදුවීම් ගලපාගන්නා ආකාරය.
හේගු ඵල දීමට එදිනෙදා සිදුවීම් ගලපාගන්නා ආකාරය කෙසේද?
03:04
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව