සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD049-08
යානිකත පරිචිතය පහදා දෙන්න.
මෙත්තානිසන්ස සූත්‍රය වඩන්නකුට එම සූත්‍රයේ සදහන් වන අන්දමට මෛත්‍රිය වඩන්නකු එම මෛත්‍රිය යානිකත යානයක් වෙන්කරන ලද වස්තුවක් මෙන් කරන ලද එලව සිටියාවූ පුරුදු කරන ලද ආදී වශයෙන් පෙන්වාදී ඇත.මෙය පහදා දෙන්න.
10:07
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව