සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD049-07
ආලෝක කර්මස්ථානයෙන් සතර සතිපට්ඨානය වැඩේද?
ආලෝක කර්මස්ථානයෙන් සතර සතිපට්ඨානය වැඩේද?
11:40
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව