සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD049-04
තවත් මනුක්ෂ ලෝක තිබේද?
මේ මනුක්ෂ ලොව හැර තවත් මනුක්ෂ ලෝක තිබේද?
05:59
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව