සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD048-39
ලෝකය අතහැරීම යනු කුමක්ද?
(සතර සති පට්ඨානය) ‍ලෝකය අත හැර සිත පිරිසිදු කිරිම.
11:56
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව