සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD048-38
සුරාමේරය සිල් පදය විග්‍රහය.
සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨාන වේරමනි සිල් පදය විග්‍රහ කර එහි ආනිසංස පහදාදෙන්න. ජිවන මාර්ගය සාර්ථක කර ගැනීමට අනුසාසනාවක් බලාපොරොත්තු වෙමි.
53:39
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (37 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව