සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD048-37
සාංඝික දානයකට සංඝයා වහන්සේලා කීනමක් අවශයද?
නිවසේ සංඝයා වහන්සේලා උදෙසා දානයක් පිලිගැන්විමේදී සංඝයා වහන්සේලා තුන් නමක් උවත් ඊට වඩා වැඩි සංඝයා වහන්සේලාට දුන්නා හා සමානද?
17:01
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව