සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD048-27
ගුවන් විදුලි පිරිත්වල බලය.
ගුවන් විදුලියේ හා රූපවාහිනියෙන් විකාශනය වන සෙත්පිරිත් ගෙවල් වලදි සච්ඡායනයවීමට සැලැස් වීමෙන් ගෙවල් වල ඇති දෝෂ දුරුවේද?
02:09
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (1 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව