සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD048-23
වයසට යනවිට කෙලෙස් ප්‍රහින වේද?
පංචකාමයෙන් මත්ව පංචකාමයෙන් කෘතවුන තරුන තරුනියන් දුටුවිට සමහර වැඩිහිටියන් මෙසේ පවසයි.ඔය කාලේ ඔහොම තමයි.එනම් ඔවුන් අදහස් කර ඇත්තේ වැඩිහිටි මහලුවන අවදි වලදි පංචකාමයට ඇති කැමැත්ත අඩුවන හෝ නැතිවන බවයි.එනම් වයසට යැමත් සමග කෙලෙස් වලින් යම් ප්‍රමානයක් ඉවත් වන බවයි.මෙය පෘතක් ජන පුද්ගලයන්ගේ අදහසක්ද?
05:16
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව