සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD048-22
දරුවට දිය යුතු දෙය.
ලෝක ලමා දිනයට දරුවට දියයුතු දෙය කුමක්ද?
19:05
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව