සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD048-20
අනුසය විග්‍රහය.
කාම රාග අනුෂය, භව රාග අනුෂය, පටිග අනුෂය,දිට්ඨි අනුෂය. විචිකිචිචා අනුසය, අවිද්‍යා අනුෂය යන මේ අනුෂය ධරම 7ක් පෙන්වා තිබේ.මින් පලමු අනුසය ධර්ම 6 අවිද්‍යා අනුෂයෙන් ගොඩනැගෙන ධර්මද? නැත්නම් වර්ග 7ක්ද?
09:03
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව