සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD048-19
යේ බ්‍රාහ්මනා ගාථා තේරුම සහ සිවුරු පිළිබඳව...
1.යේ බ්‍රාහ්මනා ගාථාවේ අර්ථය.
2.සිවුරු වල විවිධ පාට ඇයි?
14:41
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
චීවර
කලිසම
කමිසය
සලුව
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
යේ බ්‍රාහ්මණා වේදගු සබ්බ ධම්මේ
තේ මේ නමෝ තේච මං පාලයන්තූ
නමස්තු බුද්ධානං නමස්තු බෝධියා
නමෝ විමුක්තානං නමෝ විමුක්තියා
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (10 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව