සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD048-18
යෝනිසෝ මනසි කාරය ධම්මානු ධම්මප්‍රතිපදාව.
යෝනිසෝ මනසිකාරය ධම්මානු ධම්මප්‍රතිපදාව ‍වෙනස කුමක්ද?
06:11
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව