සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD048-17
දෙව් ලොව විත්ති.
1.දෙවියෙක් මාර්ග පලයක් ලැබූපසු දෙව් ලොව සිට ඉතිරි මග ඵල ලබා අරිහත්විය හැකිද?
2.පිරිනිවන් පාන තාක් කල් දෙව් ලෙව සිටිය හැකිද?
3.දෙවියකු වීමට ඇති සංඛාර හා මිනිසෙකු වීමට ඇති සංඛාර අතර ඇති වෙනස කුමක්ද?
13:27
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව