සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD048-12
මල් කැඩීම ඇතුලත සහ පිටත රූප.
1.ගසක වැලක මල් ටික කඩා බලනවා .පසුව පෙනෙන්නේ ගස වැල විතරයි. දැන් පරාග පෝෂනය හට ගන්න ඉඩක් නැති නිසා බීජ හට ගන්නට ඉඩක් නැහැ පැවැත්මට ඉඩක් නැහැ.මෙහිදි සලකා ඇත්තේ මල් කැඩූවිට නැවත මල් හට නොගන්නා අදහසයි.එසේ පවතින ගස්වැල් තිබේද?
2.නුමුත් ගසේ මුල ටිකෙන්ටික ඉවත් කලානම් එම ක්‍රමයෙේ ගස මැරිලා පසුවට හට නොගන්නවා නේද? මෙහි උපමා සංසන්දනය කෙසේවේද?
3. ලෝකයේ මෙම පිලිබදව දහම වන අනිච්ච දුක්ක අනත්ත දහම පෙර ගසේ මුල කුමයෙන් ඉවත් කිරිම කරනවා සේ ලෝකය පිලිබදව දැක්කානම් මතුවට ගසෙන් හටගන්නා පරපුර නැතිවුනා සේ අරිහත්වය කරා යා හැකිනේද? මෙය විග්‍රහ කර දෙන්න.
56:15
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (39 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව