සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD048-11
සොතාපන්න සමාධිය සහ එහි ඵල සමාපත්තිය
සොතාපන්න සමාධිය සහ එහි ඵල සමාපත්තිය පහදා දෙන්න.
07:17
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව