සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD048-07
ආර්ය මාර්ගයේ වත.
වතකින් නිවන් දැකීමට නොහැකි බව පහදා ගතිමු.නිවන් දකින සිලය සවිත්තරාත්මකව පහදාදෙන්න.
13:34
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව